Meer oor Renaissance

By Renaissance wil ons die pad van ‘n geestelike soeke loop. Daar word uit vele godsdienste en filosofieë geput, want waarheid is waarheid, watter baadjie dit ook al mag dra. Ons besef dat elke individu hul opvoeding en ervaring saamdra en sal gebruik as verwysing wanneer hulle kommunikeer. Ons ontvang dus gedagtes van ander nie as ‘n instruksie of beperking op ons eie lewens nie, maar eerder as rigting­wysers wat dui van waar andere kommunikeer en waarheen hulle op hul eie reis beweeg.

Omdat Renaissance ‘n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is, is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons is nie bang om oor moeilike sake te gesels nie of om saam te groei nie. Ons verwag nie om altyd eenparig saam te stem oor elke onderwerp wat bespreek word nie, maar ons streef na ‘n dialoog waarin respek, ‘n oop gemoed, en individuele innerlike eerlikheid die weg baan tot nuwe moontlikhede.

Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want groei impliseer ontdekking en ontdekking impliseer groei. Daarom wil Renaissance ‘n veilige ruimte wees vir almal wat soekende is. Ons weet dat alle tradisies waarheid bevat en daarom probeer ons om met eerbied en respek te haal vanuit al die geestelike tradisies wat ons kan help op ons reis.

Ons waardes word daarom gekenmerk deur openheid, eerlikheid, liefde, nederigheid, en om nie te veroordeel nie. Ons skep die ruimte waar verskillende partye in ons gemeenskap hul reistog kan verwoord en waar almal kan waarde vind in die raakpunte tussen medereisigers se invalshoeke.

Dr. Abel Pienaar se Geloofsbelydenis van ‘n soeker is dus ‘n goeie voorbeeld van hoe Renaissance soekend met ‘n eietydse spiritualiteit omgaan.

Geloofsbelydenis van ‘n soeker

Ek glo in die Ewige
van die ewig veranderende kosmos
wie se naam verander soos die
soekers tydelik vind en noem.

Ek glo in God my vader
ook my moeder
en ook myself.

Ek glo dat elke vorm van lewe
‘n manifestasie van God se liggaam is
en daarom wat ek aan ander doen
ek inderwaarheid aan myself doen.

Ek glo in die liefde
wat mense inspireer
tot eerlikheid en weerloosheid
wat soms die ewige
tydelik sigbaar maak.

Ek glo dat ek en almal om my
deel is van dieselfde siklus
van geboorte tot dood tot geboorte.

Ek glo dat vrede
voortvloei vanuit ‘n aanvaarding van wat jy is
en dit bepaal die misterie van wie jy is.

Ek glo dat die lewe ‘n dans is
en die doel daarvan – om jouself
in die ritme te verloor.

Ek glo dat die wat soek sal vind
en wat hulle vind sal hulle verder laat soek
want alle waarheid en kennis
van God en die lewe
is altyd voorlopig.

Ek glo, ek hoop en ek het lief
en hiervan is die sterkste
my geloof in die Liefde.

Abel Pienaar