Stuur ‘n e-pos na: info@renaissancegem.co.za

Skakel ons by:
082 468 1545

Boeke

Saam op soek na God – Soeke na ‘n eietydse spiritualiteit deur Dr. Abel Pienaar

is ‘n eerste in Afrikaans. In gemaklike styl en taal word die boek ‘n tweegesprek met die leser oor universele geloofsvrae. Abel probeer nie die leser oortuig nie en bied ook nie sy gedagtes aan as die aller-antwoord nie. Hy begelei die leser deur 11 – spirituele besinnende – tweegesprekke oor die soeke na eietydse sin in die hier en nou.

ISBN 978-1-920424-084

Koste: R120

The Warrior’s Manifesto geskryf as Smile Warrior

KOM ONS BID, gebede vir vandag (Redakteur: Piet Muller. Griffel Uitgewers.)

Is dit nog relevant om te bid? Het gebed vandag ‘n tyd en ‘n plek in ons gejaagde bestaan? Of het party van ons padlangs ontnugter en vertwyfeld geraak en word die kosbare gawe van gebed nie meer gekoester of gereeld beoefen nie?
Kom ons Bid is ‘n boek vir almal wat wonder of dit nog “help” om te bid of wat reeds opgebou bid het. Dit ondersoek metodes waarmee gebed weer sentraal gestel kan word, nie net as ‘n “spirituele oefening” nie maar as ‘n middel tot groei en diepe gemeenskap met die Onsienlike.
Lesers word genooi om uit te reik na die Groot Misterie van ons bestaan: in die privaatheid van jou binnekamer, waar jy stap of onder ‘n boom vertoef, of slegs deur die stilte in en uit te asem.
Agt van die voorste denkers oor spiritualiteit het geskryf aan Kom ons Bid.

Koste: R160

The Three Lost Keys of Christianity deur Dr. Piet Odendaal

Piet sê hy het sowat sewe jaar aan die boek geskryf. Navorsing was ekstensief en intensief: Bykans 700 boeke is deurgewerk en meer as 1600 Internet-items.
Die institusionele Christendom is vinnig aan die kwyn. Meeste ‘afvalliges’ aanvaar nie meer irrasionele dogmas en leerstellings nie, en soek elders na spirituele substans. Baie van hulle is egter nou in ‘n niemandsland, sonder duidelike opsies om hul geestelike behoeftes te bevredig. Deur die identifisering en bespreking van die ‘verlore sleutels’, poog die boek om insigte te bied vir die herontdekking van die innerlike soeke – die binne-pad – na geestelike ontwikkeling, soos dit beoefen is deur die vroegste volgelinge van Christus.
Die ortodokse Christene is as institusionele kerk bemagtig deur die bemoeiing van Keiser Konstantyn by die Konsillie van Nicaea in 325 NC. Die geloofsbelydenis wat daar saamgestel is – wat nog steeds die dogmas en leerstellings van ortodokse kerke onderlê – was gegrond op die letterlike vertolking van verhale oor die histories Jesus. Daar is geen verwysing na die leringe van Christus nie.
Oor baie eeue heen het die kerk (ortodokse Christendom) sy dogmas en leerstellings – soos gegrond op die letterlike vertolking van die Bybel – meedoënloos en genadeloos afgedwing oral waar hy politieke beheer bekom het. Die kerk het sowat sewentien eeue kans gehad om sy saak te bewys, en het gefaal. Jesus het gesê, “‘n Goeie boom kan tog nie slegte vrute dra nie, en ‘n slegte boom nie goeie vrugte nie.” Die vrugte van die kerk was geweld, vervolging, wreedheid, bygeloof, die Inkwisisie, heksejagtery, anti-Semitisme en die onderdrukking van kennis en wetenskap.
Daarom, in die soeke na Christelike spiritualiteit, maak dit rasioneel sin om die alternatiewe weg te ondersoek, naamlik die allegoriese / simboliese vertolking van die Bybel, en te volg waarheen dit lei. Dit is die eerste ‘verlore sleutel van die Christendom’. Deur gebruik van hierdie sleutel – soos bespreek in die teks – kom die ander twee sleutels logies na vore.
Die finale afdeling van die boek handel oor “die draai van die sleutels”: Hoe kennis van die drie sleutels lig werp op die die betekenis van die lewe; en op die vertolking en implementering van wesenlike insigte wat verdraai is deur die letterlike vertolking van die Bybel.

Koste: R150

Daar's 'n gay Pastoor in my kop - Philip Liebenberg

Koste: R200

Die kontroversiele saak van homoseksualiteit in die kerk word aangespreek in Daars ‘n Gay Pastoor in My Kop. Die outeur het langer as 20 jaar geweier om sy homoseksualiteit te aanvaar. As jongman betree hy die huwelik met ‘n wonderlike vrou. Hulle het saam ‘n dogtertjie en hy word ‘n suksesvolle AGS pastoor in Johannesburg. Maar as mens bly hy ontevrede en onvervuld. Die hart van die storie dui hoe sy vrou van hom skei, hy uiteindelik sy homoseksualiteit aanvaar en vrede en geluk vind in sy verhouding met Johan. Philip is huidiglik die pastoor van Die Kapel in Melville, Johannesburg. Die titel is ‘n duidelike maar ook pynlike uitbeelding van die wroeging wat ‘n gay man ervaar. Philip dring aan op totale eerlikheid; slegs deur eerlik te wees is hy instaat om die waarheid omtrent sy lewe te aanvaar. Sy oplettendheid sorg vir wonderlike insigte, nie net oor homoseksualiteit nie, maar ook verhoudings, die kerk en geloof. Philip se eerlike en intense soeke na waarheid word oorgedra deur die deurlopende insig wat op elke bladsy te voorskyn kom.

This seventy-two page book is aimed at the general public and is an easy read which can be completed in the duration of a flight between Johannesburg and Cape Town. There are many Christians and other Theists who are beginning to question the things they were taught by the church. This book can aid them in their search for more realistic views on life and faith.

Aikôna Moses! Mag ek van die Bybel verskil oor vroue, gays en 'n hele rits ander goed? - Philip Liebenberg

Te danke aan die wetenskap weet die moderne mens baie meer as wat Moses en Paulus geweet het. Daarom verskil die hedendaagse perspektief op vroue se rol in die huwelik, die kerk en die samelewing van die perspektief wat die bybelskrywers gehad het. Vroue mag vandag preek, Paulus het dit verbied.

Eweneens het Paulus die hertrou van geskeides belet, terwyl daar vandag selfs predikante is wat geskei is en in tweede huwelike verkeer.

Van homoseksualiteit het die bybeltyd se mense weinig geweet. Paulus het gedink dat die begeerte na ‘n mens se eie geslag nie in die natuur voorkom nie en deur demone veroorsaak word wanneer mense hulle teen God verhard. Hy het nie besef dat gay drange onder gelowiges sowel as ongelowiges kan voorkom en dat dit aan doodgewoon natuurlike oorsake toe te skrywe is nie. 

Power of Calm - A guide to reclaim inner calm and happiness deur Dr. Abel Pienaar

28 Superstitions in Christianity - Philip Liebenberg

28 Superstitions address some of the key misconceptions we inherited from the Ancient Near East. These beliefs guide people in their day-to-day lives, which is the reason for this book. It took Philip years of research to rid himself of these in his personal life as a former pastor and child of the church.

This seventy-two page book is aimed at the general public and is an easy read which can be completed in the duration of a flight between Johannesburg and Cape Town. There are many Christians and other Theists who are beginning to question the things they were taught by the church. This book can aid them in their search for more realistic views on life and faith.

Koste: R160

E-Boeke

The Warrior's Manifesto

Idees het gevolge deur Jaco Steyn

In sy boek bespreek hy vrae soos: Wat is die doel van die lewe? Is daar ‘n God? Is God ‘n Persoonlike Wese met wie mense kan kommunikeer en ‘n verhouding kan hê? Is daar lewe ná die dood? Wat is die toekoms van die aarde en die mensdom? Wanneer en hoe het lewe op die aarde ontstaan? Sy boek is nog nie amptelik gepubliseer nie, maar hy het besluit om dit aan te stuur vir wieookal daarin sou belangstel om dit solank in elektroniese PDF-formaat in die hande te kry.

Koste: R100

Oudiovisueel

Die Stil Stem DVD van Dr. Abel Pienaar

Ontdek hoe om God binne jouself te ontmoet en hoe om vrede en genesing te beleef, deur meditasie en Tai Chi.

Koste: R120

Saam op soek na God DVD van Dr. Abel Pienaar

Onderhoude deur Abel gevoer met o.a. Steve Hofmeyr, Willem Nicol, Piet Muller, Sakkie Spangenberg, ‘n Yogi leermeester, ‘n Hare Krishna dissipel, ‘n Wit Sangoma en ‘n Wikka Heks. Om uit te vind hoe hulle God, spiritualiteit en lewe na die dood sien. Voorskou op YouTube

Koste: R120