Philip Liebenberg

Philip Liebenberg is op 12 Junie 1962 in Bloemfontein gebore.

Sy pa was ‘n man van vele neringe en het ‘n wanderlust gehad wat sy gesin aan elke moontlike streek in Suid-Afrika blootgestel het. Philip se skoolloopbaan neem hom deur ‘n hele paar skole; van Petrusburg in die Vrystaat, Grey Kollege op Bloemfontein, Teebus in die Karoo, Randburg, Springbok in Namakwaland, tot by Hoërskool Dr. Malan op Meyerton.

Hy studeer aan die UOVS en daarna aan die AGS Teologiese Seminarium in Auckland Park, Johannesburg.
In 1984 trou hy en word in 1986 pa van ‘n dogter.

In 1988 word hy die pastoor van die AGS gemeente op Bapsfontein en in 1995 aanvaar hy ‘n beroep na die AGS in Riebeeckstad by Welkom. Daar het hy in 1995 begin droom oor ‘n bediening aan kunstiges en vrysiele in Melville.

In 1995 stig hy toe ‘n gemeente in Melville, Johannesburg.

Philip is die outeur van Daar’s ‘n Gay Pastoor in my Kop, wat in 2008 deur Penguin uitgegee is, asook Aikôna Moses! Mag ek van die Bybel verskil, wat in 2014 as e-boek deur Boekemakranka uitgegee is, en 28 Ancient Superstitions in our Modern Faith wat in 2020 deur Naledi uitgegee is.

Sedert 2017 fasiliteer Philip die gespreksgroep, Candid Conversations. Hierdie groep bestaan uit lede van die oorspronklike gemeente in Melville wat saam met Philip in 2019 by Renaissance ingeskakel het.
Philip is ook ‘n huweliksbevestiger.

Philip deel sy lewe met Johan Swart, sy lewensmaat. Hy het ook ‘n getroude dogter wat saam met haar man en hulle seuntjie in Londen woon.

Dr. Piet Muller

piet muller

Dr. Piet Muller studeer aan die Universiteit van Oranje Vrystaat, en verwerf grade in BA (Cum Laude), B Honneurs BA. Aan die Universiteit van Kaapstad doen hy sy MA en ‘n PhD in filosofie aan die Universiteit van Pretoria. Sy gepubliseerde akademiese artikels sluit in Articles in the fields of theory of translation, communication science, philosophy, creativity studies and futurology.

Piet is ‘n futuroloog en die mede-stigter van twee uitgewershuise en die stigter, redakteur van die tydskrif Insig (1990). Hy was ook die visie-redakteur van Rapport en Beeld. As politieke joernalis ontvang hy die SFW Toekenning vir joernalisme, vir sy bydrae tot die onderhandelings tussen die ANC en die destydse regering. Hy is ook mede-stigter van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit.

Hy is die skrywer van 17 boeke, onder andere Sukses na vyftig, Die Nuwe Hervorming, Gedagtes wat heelmaak, Kom ons bid, gebede vir vandag e.a. Hy het ook ‘n kommentaar op die Evangelie van Thomas die lig laat sien.

Hy het ook al vele artikels geskrywe en aangebied reg oor die wêreld rondom die temas van spiritualiteit. ‘n Onlangse aanbieding was getitel: Spirituality, Depth-Psychology and Nag Hammadi.

In Memorium: Dr. Abel J. Pienaar

Abel Spreek

Abel Pienaar was werksaam in Renaissance van 2006 tot 2021. Hy het twee grade in Teologie (Universiteit van Pretoria) en ‘n doktorsgraad in Filosofie van Godsdiens verwerf. Hy het vir elf jaar gewerk as voltydse leraar in die Ned. Geref. Kerk in ‘n makro gemeente in Pretoria. Tydens hierdie tyd word hy verkies tot die Sinode se direkteur: Sentrum vir Spiritualiteit, ‘n posisie wat hy behou tot hy in 2006 bedank uit die NG Kerk.

Abel het gestudeer onder Thich Nhat Hanh (Zen Boeddhis, Frankryk) en ook blootstelling gehad en geleer by o.a. die huidige Dalai Lama, Fr. Thomas Keating en Prof. Kobus Krüger.

Abel was direkteur van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Hy het in verskeie tydskrifte verskyn en in radio en TV programme opgetree. Sy werke sluit heelwat artikels en boekpublikasies in. Sy eerste boek is in 2010 gepubliseer met die titel: Saam op soek na God: Soeke na ‘n eietydse spiritualiteit. Hy publiseer ook God se Oë is Blou. En in 2015 word sy derde boek Die Dans met God, by die Stellenbosch Woordfees as die beste leefstylboek van die jaar bekroon. Sy boek, Tao Te Ching, Boek van die Weg verskyn in 2016. In 2017 Power of Calm en einde 2018 ‘n medewerking met dr. Flip Schutte, Die Oorkantste oewer. Sy laaste boek, Die Dao van Wakkerword verskyn in 2021.

Abel was getroud met Zelda en is oorleef deur drie kinders en twee kleinkinders.